Her kommer arkivet til Larvik barne- og ungdomsteater med ytterår 2007 – 2019. Arkivet er under utarbeiding.

SPILLELISTA 2019: Samstemt, harmonisk og vakkert fra start til slutt. Foto: Lise Reng ØP

https://www.op.no/anmeldelse/kultur/konserter/spillelista-2019-energi-humor-og-gasehud/r/5-36-797989?access=granted