Kontaktinformasjon

Larvik Barne- og Ungdomsteater
Teaterhuset Munken

Storgata 55
3256 Larvik

Geir Thorstensen
Styreleder

461 96 858
geir.thorstensen@sf-nett.no

Mie M Gofjeld
Prosjektkoordinator

905 78 682
mie@teaterhusetmunken.no