Kontaktinformasjon

Larvik Barne- og Ungdomsteater
Teaterhuset Munken

Storgata 20
3256 Larvik

Telefon: 938 63 115

Geir Thorstensen
Styreleder

461 96 858
geir.thorstensen@sf-nett.no

Mie M Gofjeld
Prosjektkoordinator

938 63 115
mie@teaterhusetmunken.no