Besøksadresse:
Teaterhuset Munken
Storgata 55
3256 Larvik

Vi har ingen faste åpningstider på huset utenom Teaterkafeen sine åpningstider.

Skulle du lure på noe ta gjerne kontakt med enten Geir eller Mie.

Larvik Barne og Ungdomsteater

Org. Nr: 971 319 801

Postboks 131, 3251 Larvik

Geir Thorstensen
Styreleder

+47 461 96 858
geir.thorstensen@sf-nett.no

Mie Morris Gofjeld
Prosjektkoordinator

+ 47 905 78 682
mie@teaterhusetmunken.no