Denne siden er under oppdatering, men snart ligger det bilder av det flinke styret i LBU for 2022.

Geir Thorstensen
Leder
461 96 858
geir.thorstensen@sf-nett.no

Kari Brekke Nilsen
Nestleder
982 53 271
kari.brekke.nilsen@larvik.kommune.no

maria halvorsen

Maria Halvorsen
Kasserer
915 20 650
maria_halvorsen_1@hotmail.com

Gry Jensen
Styremedlem
971 47 527
gryjensen76@gmail.com

ann

Renè Beathe Hansen
Styremedlem
901 83 481
rene@ifokus.as

Ane Ringheim Eriksen
Varamedlem
402 24 098
ane.ringheim.eriksen@vestfoldmuseene.no

Sigrid Hvidsteen
Varamedlem
415 50 342
sigridhvidsteen@hotmail.com

Viktoria Johansen
Ungdomsrepresentant
459 14 919
johansen.viktoria2002@gmail.com