Kontakt:

Besøksadresse:
Teaterhuset Munken
Storgata 55
3256 Larvik

Vi har ingen faste åpningstider på huset utenom Teaterkafeen sine åpningstider.

Martine Wachelin Ugland – Prosjektkoordinator
+47 924 09 998
post@teaterhusetmunken.no

René Beathe Hansen – Styreleder
+47 901 83 481
renebeathehansen@gmail.com

Larvik Barne og Ungdomsteater
Org. Nr: 971 319 801
Postboks 131, 3251 Larvik