Kontakt:

Besøksadresse:
Teaterhuset Munken
Storgata 55
3256 Larvik

Vi har ingen faste åpningstider på huset utenom Teaterkafeen sine åpningstider.

Skulle du lure på noe ta gjerne kontakt med enten Geir eller Mie.

René Beathe Hansen – Styreleder
+47 901 83 481
renebeathehansen@gmail.com

Mie Morris Gofjeld – Prosjektkoordinator
+ 47 905 78 682
mie@teaterhusetmunken.no

Larvik Barne og Ungdomsteater
Org. Nr: 971 319 801
Postboks 131, 3251 Larvik