BARNEKURS – 8år til 12 år

Vi tilbyr to ulike barnekurs for de mellom 8 – 12 år. Disse er delt inn etter alder. For de på 10 år finnes det muligheter for å delta på begge, litt avhengig av erfaringsnivå. Oppstart er rundt skolestart, med en kursdag i uken. Det er ikke kurs i skoleferien.

BARNEKURS 8-10 ÅR:


I dette kurset skal barna få erfaring med teaterets grunnelementer. Barna skal få oppleve hva det vil si å være en skuespiller og jobbe med hvordan man kan være i rolle. De skal få lære oppvarminger som brukes i teateret og jobbe med hvordan man skal levere replikker på scenen. De skal også få erfaring med musikk, sang og dans. Det er mange ord og begreper som brukes i teateret og barna skal få lære disse gjennom erfaring og lek. De skal få lære om teaterhuset, hvordan man skal oppføre seg der og ferdes trygt. Siste kursdag er det en avslutning der barna får vise frem hva de har jobbet med.


Dette vil de trenge til kurset: Klær som er gode å bevege seg i og en vannflaske.


BARNEKURS 10 – 12ÅR:


Dette kurset handler om å bli trygge på teaterets grunnelementer. Barna skal få trening i samarbeid og “å spille hverandre gode”. De skal få begynnende erfaring i hvordan man kan skape en scene og få jobbe med et kort manus. De skal få bruke sin kreativitet og få smake på begynnende rolletolking. De skal nå begynne å bli trygge på ord og begreper som brukes i teateret. Lære normer og regler for hvordan man oppfører seg i teateret. Siste kursdag er det en avslutning der barna får vise frem hva de har jobbet med.


Dette vil de trenge til kurset: Klær som er gode å bevege seg i og en vannflaske.