MINIKURS – 5 år til 7 år

LBU har to ulike kurs for de fra 5 – 7 år. Kursene er delt inn etter erfaring, men det er litt ulikt fra deltaker til deltaker når man er klar for å gå fra nybegynner til øvet. Kursene går normalt sett i både vår- og høstsesongen. Oppstart er rundt skolestart, med en kursdag i uken. Det er ikke kurs i skoleferien.

MINIKURS NYBEGYNNER:


Dette kurset er for barn mellom 5-7 år som aldri har gått på teaterkurs før. Teateret kan være et magisk sted der mye spennende kan skje. Målet er at barna skal bli trygge i Teaterhuset Munken og de skal få begynnende erfaring med teaterets grunnelementer. De skal oppleve at man må øve og huske på hva man skal gjøre og de skal få erfare at teater er gøy! Siste kursdag er det en avslutning der barna får vise frem hva de har jobbet med.
Dette vil de trenge til kurset: Klær som er gode å bevege seg i og en vannflaske.


MINIKURS ØVET:


Dette kurset er for barn mellom 5-7 år som allerede har gått på teaterkurs før. Barna har allerede begynt å bli trygge i Teaterhuset. Barna skal få mer erfaring med hvilke elementer teateret består av. De skal få erfaring med scenerommet og få kjennskap til hvordan man oppfører seg i teateret. De skal få begynnende kjennskap til ord og begreper som brukes i teatersammenheng. De skal få smake litt på hvordan man kan være i rolle, prøve enkle kostymer, kjenne på hva det betyr å ha en replikk og ha det kjempemoro! Siste kursdag er det en avslutning der barna får vise frem hva de har jobbet med.


Dette vil de trenge til kurset: Klær som er gode å bevege seg i og en vannflaske.