UNGDOMSKURS

For de eldste deltakerne i Larvik Barne- og Ungdomsteater, fra 12 – 20 år, tilbyr vi ungdomskurs. Disse kursene legges til både høst- og vårsesongen. I motsetning til ungdomsprosjektene våre og Rampelys, følger ungdomskursene vanlig kurssesong, og har varighet på 10 uker, med kursdag gang i uken. Oppstart er rundt skolestart, med en kursdag i uken. Det er ikke kurs i skoleferien.

Ungdomskurs 12år – 20år 

Målet for dette kurset er at deltakerne skal få utvikle alle sine teaterferdigheter. I løpet av kurset kan de få arbeide med samspill, hvordan bevege seg på scenen, hvordan å levere replikker, rolletolking, manusarbeid, utvikling av karakterer, å spille følelser, diverse skuespillerteknikker, teaterøvelser, sang og dans. Siste kursdag vil det være en en kursavslutning.

Dette vil de trenge til kurset: Klær som er gode å bevege seg i og en vannflaske.